Menu Sluiten

Dyslexie

Wat is dyslexie?

Wil je ook graag moeiteloos kunnen lezen!!

Dyslexie wordt ook wel ‘woordblindheid’ genoemd.  Het is een stoornis bij het doorgeven van informatie door de hersenen. Dyslexie kan enorme gevolgen hebben voor je persoonlijke ontwikkeling. Zo kan dyslexie leiden tot zittenblijven, onderpresteren, problemen op het werk, faalangst, sociaal-emotioneel problemen.

Symptomen:

  • alles fonetisch opschrijven (zoals een woord klinkt)
  • b en d omdraaien
  • f en v omdraaien
  • spellend lezen
  • komt dyslexie in de familie voor
  • het kind doet zijn uiterste best, maar er is weinig of geen vooruitgang

Wat is de oorzaak van dyslexie?

Bij Dyslexie gaat men ervan uit dat er een storing is van de neurotransmitters (stof die in de hersenen informatie overdraagt) die klanken aan tekens koppelt. Deze is zwak of moeilijk bereikbaar.

 Wat kan HealthInside voor je doen?

Een goede leesstart heb je zelf in de hand.

Hulp op school en het thuis oefenen geven bijna nooit het gewenste resultaat. Grote frustratie en psychische schade tot gevolg. Echter door de aanpak van HealthInside  hoeft dyslexie niet langer een beperking te zijn in het dagelijks leven. Je krijgt weer zelfvertrouwen in je eigen kunnen. Ontspanning en plezier in lezen en schrift kunnen weer ervaren worden.

Als je komt gaan we eerst kletsen welke problemen je met lezen hebt. We gaan samen op zoek naar oplossingen voor deze situaties. Ik leer je voelen wat je lichaam jou vertelt. Dit doe ik door licht op je arm te duwen zodat we direct met je lijf “praten”. Door hierna te luisteren krijgen we antwoorden op je vragen. Je zal merken dat het lezen snel makkelijker wordt, en dat het minder moeite kost. Je krijgt plezier in het lezen.

De behandeling  balanceert de stoffen(neurotransmitters) die van invloed zijn voor een optimale verbinding tussen de verschillende hersenhelften en hersenonderdelen. De informatieoverdracht tussen de hersenonderdelen  kan dan optimaal gaan functioneren.

Ook gaan we aan de slag met verschillende oefeningen die specifieke delen van het brein en zintuigen stimuleren. Er zijn oefeningen speciaal voor lezen, een andere oefening heeft weer invloed op schrijven.

Snel naar boven